25 mei 2018

Privacy Statement

Media Environs Design, Paul Pellastraat 248, 7558 HM  Hengelo

Persoonsgegevens

Media Environs Design verwerkt uw persoonsgegevens omdat u opdrachtgever bent of was en/of omdat u deze zelf aan ons hebt verstrekt. Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:

  • Voor- en achternaam
  • Adres en postcode, plaats
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Media Environs Design verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Verzenden van onze nieuwsbrief¬† en/of voor aanbiedingen en akties
  • Verzenden digitale afgeronde opdrachten en drukproeven.
  • Voor het digitaal factureren en versturen van onze facturen
  • Voor het eventueel opnemen van contact om u op de bedrijfslocatie te kunnen bezoeken
  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Onze website heeft niet de intentie om gegevens te verzamelen van onze bezoekers, het is meer ons online visitekaartje waarop u kunt kijken naar onze mogelijkheden en waar u een contact formulier kunt invullen. Dit contact formulier komt in onze email box binnen en wordt op de normale wijze verwerkt qua bewaar termijn volgens de regels die gelden van de belastingdienst, met een minimale termijn van 7 jaar. Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@me-design.nl dan verwijderen wij deze informatie. Mocht u via Social Media op een van onze posts reageren, dan bent u zelf verantwoordelijk voor de termijn waarop uw bericht zichtbaar is. U kunt uw bericht dan altijd zelf weer verwijderen.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Wij nemen geen geautomatiseerde besluiten.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Media Environs Design bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Mocht u twijfel hebben over eventuele gegevens, dan kunnen wij op uw verzoek altijd nagaan welke gegevens wij nog hebben en deze eventueel vernietigen.

Neem daarvoor contact met ons op.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Media Environs Design verstrekt uitsluitend gegevens aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze opdracht of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Wij verstrekken in geval van het uitblijven van betalingen van onze facturen, alle communicatie zoals email berichten aan onze verzekeraar, indien het noodzakelijk is, ter incassering van onze geleverde diensten en/of opdrachten.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die op onze website aanwezig kunnen zijn

Media Environs Design gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Mocht u de cookies willen verwijderen, dan kunt u dat zelf in uw browser deleten.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Media Environs Design en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@me-design.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen twee weken, op uw verzoek.

 

Backup en beveiliging

Media Environs Design neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op. Onze gegevens worden gebackupped op een server, via een beveiligde omgeving.